Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


行釋奠之禮落成焉是日也予兄次律攝衣升堂談


春秋大㫖凡邑之士大夫濟濟在列咸有肅容邑令


跽而請予文以記予謂國家遭强胡之難義士枕戈


武略是急然未嘗斯須忘右文之事誠謂捨是則無


以為天下也吾邑令乃能間搶攘之餘導人所欲立

學崇祀以夸四方是可嘉已乃為書其本末而系之


以詩曰

  餘不之源來自天目注之兩崖其勢若束惟邑


  東南山縈水洑始建廟宫兹焉考卜士也來游