Page:Sibu Congkan Xubian403-沈與求-沈忠敏公龜谿集-4-4.djvu/90

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  客游𤣥都賦

南陽公數徴不腆之文然街談巷語陶冩性情已即

擲去如棄唾漫不復顧省寧暇著稾刺人目耶既數

月公更書下餞客在門恐遂泯黙則為他日恨輒賦

客游𤣥都因公懸弧之旦用以為壽其詞曰

客有夢游𤣥都之宫覩一公子緇衣繡裳下觀蠻觸

之閧儼衷甲乎戰埸俄而免胄四顧周章少焉休矣

息閉影藏粤有一老長身臞然深衣而黒縁緩歌擊

節起舞偏𠎣揖公子於下坐曰予方外之毳客不知