Page:Sibu Congkan Xubian415-范浚-范香溪先生文集-5-5.djvu/138

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


浚宋史無傳蘭谿縣志范浚傳載朱子兩造其廬皆不遇錄書

屛心箴以去註入孟子集傳明嘉靖初御註心箴與程子四箴

註並頒天下學宮蓋一代大儒也集爲其姪蒙齋所輯初刻於

紹興辛巳陳肖巖爲之序再刻於元至順壬申吳師道爲之序

吳序謂得斷簡七卷與其族孫俊家藏殘本合裔孫元璹率族

人共梓之皆家刻也此萬曆重開弘治蘭谿令唐尙虞刻本有

同邑章懋序童品撰香溪范先生傳按縣志官師表縣令欄唐

弘治十二年任宦蹟門唐韶字尙虞鄕賢傳章品初從童姓

與章懋齊名弘治丙戌進士筮仕後奏復宗姓此題童品蓋猶

未第時所作也胡應麟序不言刻者爲誰余嘗別見乾隆四年

印本板刻若一已有裔孫某校梓名氏一行此尙無之疑書亦