Page:Sibu Congkan Xubian415-范浚-范香溪先生文集-5-5.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


戚姬圖已故以太子見廢爲憂戚姬亦恐太后圖已

故以王之不立爲憂憂雖殊懼患之心等耳今太后

一得志遂亡已憂而復措人於憂耶后之能無憂也

以臣言今臣之爲戚氏趙王言也亦願使之無憂如

太后也誠能釋前恨棄舊惡撫戚氏母子終全活之

則天下歸仁髙廟𢠢悅矣

  設淮隂先生說李孝逸辭時年二十一

光宅元年柳州司馬李敬業等起兵江都檄數武

后過惡復廬陵王天子位后遣左玉鈴衛大將軍梁

郡公李孝逸將兵往擊之時淮隂先生屏居下鄉澤