Page:Sibu Congkan Xubian424-洪咨夔-平齋文集-10-04.djvu/65

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之𣗥也氣壹動志者壯之蹶而得者老之蝕也天

下所謂磨之不磷灼之不焦震之不碎者惟一誠

實而巳身不行道不行於妻子苟誠其身則可以

順乎親信乎朋友而獲乎上眞者不可矯昭者不

可匿也余聞而愓 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)然向知正叔之老於才今知正

叔之老於學故書嘉定十六年六月朔洪某記

    清約堂記

參天地而立者人包天地而運者心同是心也而

有人心道心之别道心性之存也人心情之動也

情動而百欲生故危之危而難安未至於亡也故

猶可及反反則危者平矣顔之復曽之省反身之