Page:Sibu Congkan Xubian424-洪咨夔-平齋文集-10-04.djvu/87

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


全盛時賢令十一人于首髙山景行不以耳目所

接爲僅足也然著記未免於闕文遺風或得於慨

想東晉虞府君嘗爲吾長吏甚有遺愛志逸其名

託錢武肅乾山濟安廟碑以傳邑自漢𨽻丹陽以

來爲令者知幾人傳者能幾否固幸其不傳臧而

不幸不傳者可勝道耶夫士君子立於丗豈以傳

而爲善不傳而遂巳也未有爲善而必其傳也亦

未有善積而名不傳也其亦爲所可傳勿爲所不

可傳而自幸於無傳也雖自幸於無傳而根窳相

形其溢於邦之𦒿老俊秀牙頰間者未嘗不並傳

也書曰康乃心顧乃德逺乃猷𥙿乃以民寧司民