Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


盗財以給軍士如此則朝廷不失政刑與大臣之子

弟專權亂政者必聳然知惧矣書上小相怒諷臺臣

擊之因失職謀去丞相免董公槐爲相言之理宗特

創員外闕留置京師從事以寵嘉之時丁大全居政

府公固辭不就盖公屡上書詆之也寳祐乙邜槐更

奏公入江西庾幕㝷改幹辦本道提舉常平公事待

次六年不就使者史繩祖屡書起之既至遇冨貴黄

萬石有獄賂使者左右枉其事公争之賄以不行於

是下不受屈𫝑家訖無犯法者江右因號公爲鉄符

㝷攝提舉事政尚廉平多所平反属郡有獄載逾年