Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/104

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


天下而後可非得廣心彌性之士日相與居必將環

視四顧動與物敵且以胥𢦤為能事矣推原其故則

亦求賢之誠不至反以自病也今相君汲汲焉求先

生如是則如前所慮斷可無矣而區區猶願一言近

世一種小夫以𡝭嫉爲納忠以隔絶爲自献附耳而

啓有同告宻畫界而立有似法壇盡絶一世公議扵

鈞陶之外獨以左右便嬖爲腹心耳目察之不審一

惑其言則吾之自䖏日狹志趣日陋常恐諸侯客子

之來盻盻然慮其軋已也是雖有周公之才之美且

無足觀積中書二十有四考吾亦何樂扵此哉相君