Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


之遇害也朝廷以京秩官其子直諒仕至顯官次直

方不受徳祐乙亥起家亟廷至殿院首薦疊山先生

謝公爲江東提刑𠕂薦公與劉辰翁皆有将相才冝

膺重𭔃朝廷方議以公開閫東南未幾官軍下新安

明年下錢塘公深居一室但書范粲寢所乗車数字

於是不言五年矣又如是而卒盖至元二十二年

酉𡻕十一月也享年七十終正寢先一夕畢召家人

曰吾将逝矣必殮我以集英殿所賜𫀆笏庶幾可見

先帝于地下又命其壻江愷曰死矣履善甫得其所

矣不可復作矣謝君直與予皆不茍合於世者矣是