Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/117

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其人矣子飛字仲鵬所著詩文有小山集

   邑志

許月卿字太空以宋亡更字宋士許昌人其父大寜

嘗教之讀髙宗追賁李若水之訓辭曰小子識之其

忠義之教有自來矣年十六領鄉試徃師魏鶴山始

聞六經之要登進士第授濠州司戶辟吕文煥幕以

剛直忤煥煥欲殺之不得而殺其僕時徐元𤇍爲史

嵩之所殺月卿率三學生伏闕訟其𡨚理宗内嘉月

卿而外畏嵩之陽曰許月卿狂士也除京教又言謝

方叔之子干政失職謝亦免官因上書斥丁賈奸邪