Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


孝友異常兒左右就飬四親異之十年哭淡軒誠哀

如成人執䘮如成人厥九年䘮長者於是大母張母

胡两世𨾏景癯於䨇鶴先生哀盡然有以得两母心

生其死骨二昆曰吾有弟矣張夫人歿十有五年而

胡夫人即世先生𡘜之若䘮長者而哀曰余為童子

時筆墨洗空畦徑諸老先生摩其頂曰希有希有朝

廷方以進士科級人余傲兀其間歸而讀有司所可

者皆余始所爲後改之者也又三年率如是轉教人

意懶矣胡母欲進士余余如泉石何今吾終不復有

母又奚暇進士哉蓋自是不應書先生和平温厚視