Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


黄魯直詩而說之故暮年詩體一變月卿𥘉能言𢫎

而教之曰叚秀實笏擊朱泚顔杲卿面折禄山簡册

有光精爽如在惟爾英烈追配古人此髙宗皇帝追

賁李若水辭也小子識之淳祐四年卿幸賜對因

憂勤逸樂之問極陳時宰以逸樂二字爲𥨸權之本

考官懼第爲五甲有旨陞第四先生喜曰真吾子也

卿西仕危邊人𥬇其左先生曰吾教之耳好賔客

無日不投轄築群書樓愛蓮閣一觴一咏至者忘歸

客方貴盛禮不爲加其落䧟阱悉力拯之不倦仁之

義仁之勇如此夫盤錯㳺刅而沈静如愚使用於世