Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/52

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


先天集卷九

 經義

  聖王制御常道如何

治外之道而律諸古儒者之意逺矣夫乍臣乍叛夷

狄之常本不足爲中國輕重也自昔聖人之所以䖏

之者恃吾有一定之規扵其來則薄其懲於其去則

固其守於其慕義則姑惟以禮覊縻之操縱闔闢其

權在我曷嘗舎是以爲制御之道哉後世不知出此

動有夷狄難制之憂而外求爲控御之術𠋣戰者威

或至於黷恃守者備或至於踈而屈已以爲和者恩