Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


制御之乎吁天下之事惟常者可以應変彼雖変詐

不勝而吾惟以常待之則其去也吾得以釋然無後

日之虞而其來也亦不能以得志扵我制御之規隱

然素具卒之國𫝑尊安夷変消弭何莫非常道之功

用哉其視夫用威者徒逞扵干戈相㝷之際守備者

求詳於邉𤨏謹固之間和親者又不過金繒賂遺行

李徃來求之末後寕不大有間𫆀吾以是知聖王以

不制制之乃所以爲深制以不御御之乃所以爲深

御欤昔周盛時大原薄伐盡境而還此來則禦之常

也豈若後世禽𫉬獸獮犁庭掃穴之謂乎采薇遣戍