Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/56

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亡失海内虚耗竟何如哉逮夫清渭之朝屈SKchar讋首

𫯠珍來賀冝思何道以待之而宣帝君臣方且待以

殊禮客而不臣是何待夷狄之乖如此𫆀故終漢之

世其備禦綏懷之道胥失之矣冝乎孟堅有感扵此

其傳匃奴也既叙其約SKchar攻守之非冝而終則言來

懲去備覊縻不絶爲聖王常道乃昔人之所常行而

漢人終不復用寕不爲之深憾而重其思古之意欤

雖然有苗逆命急扵徂征可也而伯益賛禹乃曰惟

徳動天無逺弗屇淮夷既平晏然弛備可也而𠮷甫

SKchar且曰矢其文徳洽此四國西旅献SKchar謂不必深