Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/64

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


無不可爲尭舜者要不可以一鄉之善士爲足也嗚

呼祠宇崇崇像設SKcharSKchar恍然當時師友之凾丈也學

者可以自勉矣立志以定其本居敬以持其志窮理

以致其知反躬以踐其實雖地之相逺世之相後如

㑹一堂况世若此其未逺居若此其近哉雖然爲巳

爲人界限之大者也漢唐之儒以聞道之難而學無

本近世之儒以聞道之昜而學無實𥨸道徳性命之

説以爲譁衆取寵之資俗日以益薄治日以益卑職

此之故歟嘉定以来士大夫專以朱氏之學爲仕途

㨗徑二滕公當是時退然如未嘗升紫陽之堂者人