Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


吟蛩不管興亡事舞蝶那分夣覺身别浦連墻歸逺

客髙山小徑過樵人

  朗湖道中因見二事信筆二首

屋下種花簷露滿牕前叠石岫雲生春風不觧分疆

界本自無心𨚫有情

烏雀逄鸇皆億鳳鸕鷀遇獺等求魚秋風雪散天無

極清曉𡨋𡨋鴻影孤

  贈碧鑑相士蒲田林行可

君如碧鑑照英雄我鏡清寒印太空請向文昌橋上

㸔碧天提出碧流中