Page:Sibu Congkan Xubian441-許月卿-先天集-2-2.djvu/88

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


㑹孟前日急走一介追逐拂天之斾不及拜尺𥿄臨

發嘗亹亹謝不敏併以詩筒祝鄭宰馳逹想巳上汚

清矑將次溪口去兵與盛价偕來伏𬒳誨荅層畨累

幅波起浪湧皆駭心動目之觀﨑嶇風雨中不啻抵

掌縱譚之快慰 可知且審西庾上幕之命已從天

而下此何足爲山屋賀然公朝嚮用之意扵此可覘

來教鋭欲牢辭此舉固甚偉第區區陋見𥨸爲執事

且當如桞下惠之不辭小官未可效涑水翁之不拜

樞宻副使前脩出䖏要必稱亭適中更惟髙名深思

之史倉乃眉人㑹孟四十年至交名家典刑師事鶴