Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


以㳤諸人人俾學者憣然知禮樂為先務厚其積而痛抑

其末斯善矣東陽為婺望縣山水佳秀之氣𠩄鍾名哲軰

出今以經學文章名家者有其人昔子賤治邑𠩄父事者

三人兄事者五人矧君掌教郷邑而年且富是宜效先覺

之𠩄為取人之善以為善且古教人者必以身先之而聖

賢之閫未易造幸君亦母虧一簣之功以率先之将見百

里彬彬扵禮樂豈不盛歟居數日来别求贈言𮘸書此為

李君勉

  送胡古愚序

東陽婺望縣東南山水嘉䖏自天台赤城蜿蜒盤礡綿延

數里亘為玉山又數十百里峙為𩀱峴經野建邑扵焉是

依山之幽深秀特者水必源扵其間稽之郡乗浙江之浸