Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/107

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亹亹皆有理致賦詩則雅麗清新語政事則優柔純熟不

迫不弛可謂才矣䖏郡曹滿三考𬒳省符領州縣幕常事

爾可計日而取也以君之才宜有知者豈乆拘閡常文而

局縮扵此耶繇是而為大夫卿公亦豈異㦲今大府循例

更調天台夫瓊䑓華頂桐柏石橋皆山水清絶竒勝生平

欲嘯傲其間而夢寐未䏻也君或以無害SKchar部邑當窮極

幽䖏融其景物寫之聲詩因風以示使得卧而㳺之亦甚

幸也君之行凡交友䏻為詩者皆歌以贈某訥扵辭姑序

此為别

  送尉彦明赴開化教諭序

先王之教民何如㢤家有塾黨有庠術有序國有學凡民

八歳以上無不聚而教之下責扵大夫士與閭里之長上