Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


辦公始莅職䑓移覆其當僚黨皆懲謗前却公獨奮然自

以為任按行驗實復之如𥘉㑹秋大風海溢于閏于常于

江隂飄溺廬舍居民存者困不粒食公将發粟食之有司

以言上未有報牚拒不聽公曰灾異若是民瀕扵死寧便

文字營為従容計㦲如有不合我當坐之不以相及也遂

發如干石賴以不死者十七萬人而沈骸腐胔亦就掩瘞

昔汲黯以漢朝貴近臣持使者節便宜發粟歸對孝武片

言陳謝上雅敬重黯慰諭不責也人猶以為難謂義而知

變以公視之果難乎㢤七年夏犬兩水蘓秀常潤咸𬒳

患公廵部勸分飢食徙復且SKchar脩圩堤以防後灾居聀踰

三嵗刺姦廢庸不憚强禦凡以為民者人䏻言之遷江南

等䖏行御史㙜都事十一年江南大飢郡縣財粟俱殫獨