Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


謂之戅而終以社稷臣待之淮南謀SKchar擬漢廷群臣公孫

弘之徒猶發蒙而𠩄惮獨黯為之低徊不發者久之觀黯

之才似不羣臣若也其事不大施也而見重一時取信後

世者如此其有以㢤若春秋大為閑孟子𠩄謂大人者黯

近之矣某不佞𬒳遇扵公式其行事接其言論風㫖而得

其𠩄如盖公之為人剛毅正直奬善疾惡出扵天性其為

政知大體汲汲以教化風俗為務而清㢘乃其餘事觀其

志苟分義𠩄在死生𥚽福誠不足以動其心雖立朝未久

業不大施而事顯節完浮扵人人其行巳大節似汲長孺

而才學過之可謂邦之司直人之儀則者矣公兹謝事頥

神純嘏禾艾其事其徳方将登載信史永垂無窮固不待

鄙𫐠而後明然知而無稱厥心慊焉謹采公行蹟次第于