Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/128

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


莫非臣然中人以下難語上何寒士帡幪扵大厦實化工

斡運扵洪鈞為其不求是以見取惟茂材異等之舉始西

都元封之時必先㝎扵郷評然後皆扵計吏盖多得特逹

脩之士寕容厠尋常闒茸之人是豈虚名欲副實用欽

惟 大朝立法而遴選亦舉前代故典而設施取之者聞

𠩄聞巳縻好爵将俾之𮗜後𮗜容可素餐自孔子而下君

師之職分則學校之官教育之責重人之大倫有五義𠩄

當明學之逹徳者三誠則可進事變之糅雜物理之貫通

鬼神之幽禮樂之著先致知是為博文之要主持敬以収

復禮之功豈口耳之云然宜足目之俱到是湏自得扵巳

而後可及乎人詎謂下愚可當太任是以背翻愧汗面發

赧容維鵜在梁預知𬒳服之不稱彼鴞集泮終見𠋣席而