Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/132

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


筆總權凛風霜扵十道小人破膽君子弹SKchar伏惟某官浩

氣蟠空清規照世由學而大中扄全以軆仁無𣣔故剛外

物不䏻屈巳見善有如不及除惡惟務藴崇既尊𠩄聞行

𠩄知使頑者㢘懦者立横流砥柱疑事元龜馳别駕以開

衡岳之雲鼓㱕棹而載湘潭之月敦詩書說禮樂樂以忘

憂制芰荷集芙蓉確乎不㧞産棟梁固為時用豈丘壑𠩄

䏻乆留允稱臺(“士”換為“亠”)中之評起持浙右之節風飛雷厲鬼泣神

𭈹澄清登車破呉㑹姦貪之黨便宜發粟活江瀕阻飢之

民當道適逢扵𧲣狼𦦨  逢扵鷸蚌解紛紏扵盤根之

際還舊貫扵立談之間至今去思傳為竒事峻躋烏府髙

泛紅蓮謂分司䖏荆揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)之遥俾舉職居京畿之近絺知

明主亟稱直臣使者𬒳繡衣 上注意海邦之右天孫織