Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/159

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


無毫髪歉可謂一世通儒嘗大有志扵天下而不見用其

命也夫平生𠩄著書今或有傳者矣而此編上論尭舜以

耒皆聖賢功用殆非他書比身沒且十年而未克傳此則

人之過也盖山林之士未甞光顯扵天下雖𢫎瑰竒人安

知而信之必得當世大人君子一品題之然後可以彂其

藴而新人之耳目庶㡬有信之者韓退之擅一代之名其

文可必傳于世島郊湜藉之徒獲交扵退之而其名至于

今不朽先生紹魯齋先生許子之的傳而許子之學亦出

扵未子則先師未嘗不同其原也先生扵文章今之退之

也得一品題之SKchar于篇端則是書可行于今傳之扵後必

矣古人非窮愁不著書先師之身亦窮矣而此書則未嘗

彂扵愁也凡憤惋悲切感激奮厲形扵言辭僅足彂其心