Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/165

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


周官自公孤至下士凡八等外取扵諸侯内舉扵學校皆

以徳以才大夫而下大事則従長小事則專逹是受一命

以上皆得以行𠩄學而遂其志其賛治之吏曰史則官長

𠩄自辟蠲其課𭛠而使之造文書給趨走而已謾不敢可

否事漢𥘉用蕭曹為相國而二人皆出扵吏是以由吏入

官者終漢世不革自縣郡佐史斗食吏進而為公卿者往

往多碩徳大才如于㝎國丙吉薜宣𡊮安楊震之徒數十

人皆是選也然雖為吏其扵政事進退予奪皆得預㕘廷

辨靣争不専以詭随為事是周之吏賤而漢之吏貴矣

大朝式考古訓自吏擇官故由吏升而為公卿者不可一

二數今聖天子下明詔設科取士而官之徳至渥也有不

得預扵此者則使由吏以進夫取才於學周制也選官扵