Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/179

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


也魯聖人之居也今洙之地非魯矣猶求其原不忘本也

聖人之道常道爾載之扵經充塞乎天下猶水之在地無

往不有也奚陳迹之尚而必求洙之原扵魯乎子在川上

曰逝者如斯夫不舍晝夜扵水見道軆之流行也夫水漸

涵濡潤無細不入其用微矣及流而為川瀦而為海震蕩

漂汨汪洋漫衍則物之鉅未有過之者道之費不尤著扵

此乎觀水必求其原學道庸可不探其本乎道之流行無

間形扵目接扵身錯綜扵萬事罔或非出扵此則綂宗㑹

元其有在乎雖然語大而遺細言逺而忘近不知下學而

務上達譬之日月星辰皆天也舉棄之而獨指蒼蒼者曰

天之全體在是正今日學者之病也抑又有說焉原者水

之始也壑者水之委也蒙發扵山順而趨下三危之黒水