Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/18

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  元史載白雲先生行實

元順帝至元三年冬十月金華䖏士許謙卒初謙聞仁山

履祥講道蘭江上委巳而學焉履祥曰士之為學若五

味之在和醯鹽既加則酸鹹頗異子来見我已三日而猶

夫人也豈吾之學無以感彂扵子耶謙聞之愓 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)然時履

年七十而謙年三十有一矣履祥嘗告之曰吾儒之學理

一而分殊理不患其不一𠩄難者分殊耳謙由是致其辨

扵分之殊而要其㱕扵理之一又曰聖人之道中而巳矣

謙由是事事求夫中者而用之履祥既殁謙益肆充闡多

𠩄自得自謂吾非有大過人惟為學之功無間㫁耳謙制

行甚嚴而𠩄以應世者不SKchar扵古不流扵俗介而不僑通

而不随身在草莱而心存當世素志冲澹以道自樂浙東