Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/193

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


之或得其梗㮣直以言為未當則非敢預聞此不韙也待

承下問敢以為復

  七政疑

唐尭命義和居四方考天象惟舉分至四中星而知日之

𠩄在又言以閠月㝎四時成嵗而知月之𠩄行典文簡古

存其大法推歩之術未詳西漢天文志始曰日東行星西

轉而周髀家有日月實東行而牽西沒之說其論天轉如

磨者則非論日月右行者則是自是志天文者轉相祖述

以為㝎論言日月則五星從可知矣唐一行鑄渾天儀注

水激輪一晝夜天西旋一周日東行一度月行十三度十

九分度之亡晦明𦍤望遲速有凖然則二十八宿附天西

循而為經七政錯行而為緯其說為得之而文公傅詩亦