Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


年境上恵徼福事乆竟忘哀幻化驚耳目音響鈞天和光

景清夜燭曹公駭聞見三月食忘肉簫韶乆巳絶豈假湘

靈續誰䏻寫新聲如彼㳙在濮尚憶開元君䏻傳羽衣曲

  遣興十首

光景何匆匆志意空曼曼百年䏻㡬滿嵗月倐将半起坐

夜嚮晨何由夢公旦中流𣗳砥石湍激従汗漫未廽南楚

轅徒起北門嘆

秋日常苦短秋夜不可䦨葉鳴迅風晚䖝怨零露寒月白

天烱烱振夜起盤桓山川出浮滓翳彼明不完幽興中道

絶百感來無端何當誅豐𨺚致身無羽翰清光亦何私不

照方寸丹

少年學老農旦莫言耘耔種深本難㧞糞力生易滋良苗