Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/32

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


朔風漠沙白瘴日越荔丹出門萬里道爭似二頃田拜塵

素𠩄薄知命復何言鄙夫競聲利石火寒無𤇆清風桐江

水捷徑終南山丈夫時用舍𠩄貴無泚顔得䘮固一瞬芳

𦤀俱百年坦途有覆轍窮哭誰復憐乾坤渺無際我身蝨

其間浩氣貫元化漸著豈不關見可乃合道行險秪自殘

平生作霖志詎肯懐土安風雲有嘉㑹時至庸何難君看

激海鵬振羽青霄端

  次韻木氷       正月

尭甸九載水啇郊七年晴灾祥氣𠩄致治世何重輕方春

時始和嘉𣗳條垂氷霰飛集𣏌栁雨溜凝松楯脩銀𡚒龍

爪圎玉刳蛟睛恠招越犬吠寒起巴猿憎交薄粲精瑩瞇

目一色盈虚牝⿲氵身攵籟木杪■琳琅聲上天命靡諶怨咨