Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


䕃𩀱檜長輪囷

膺門賢可登融座客常滿文章有小技揚善弃𠩄短何地

不生材文木雜櫟散免為㸑下薪匠石曽一莞匪謂成棟

梁時人己青眼

少年苦䟦渉中嵗頗恱道秋霜苗未實播植恨不早乾坤

眇無際至理日探討蒙頭媿種種羲娥復佻巧誰䏻分刀

圭使我長不老

昔年黄𠦑度量若千頃陂一時英俊人郍敢輕牛醫終南

多隠士捷徑肆罔欺承𬓲亦髙識至今人𠩄嗤君子病無

䏻何患不巳知

簡珠混泥沙賢否未易別𬗟懐貞白姿飾外祗自潔蹄涔

生寸波一勺固巳竭燕石擅羙名和璧正遼絶毎聆許與