Page:Sibu Congkan Xubian446-許謙-許白雲文集-1-1.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


蓋嘗讀其文則亦知其道矣近吾忝

第賢科拜憲職出巡東廣偶與方伯

江浦張公論事之暇談及吾婺在昔

理學之盛忽袖出許公白雲集寫本

四卷見示且曰欲刻之未能予得之

昕夕莊誦殆忘寢食儼乎身登其門

聆其誨而歎親炙之罔及也因節廩