Page:Sibu Congkan Xubian447-朱德潤-存復齋文集-2-1.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


思觀扵兹而思其托風雲扵髙逺者則他日之𠩄就

又豈非石魚之感厲耶書以為記

  魯齋書院三先生祠堂記

扵乎道之大明也繇徽國朱文公生扵東南道之復

明也繇魏國許文正公生扵中原盖女公殁十年而許

公生二公之學相距四十三年而傳相去數千里外

而合一旦得時行道以濟斯世豈非天乎𥘉文正公

以其學講授扵魏郡壬寅嵗始詣蘇門因左丞姚公得

程朱之書扵江漢趙先生遂一變舊習精思黙契䔍

志力行為時儒宗中統𥘉元以竇大史薦應詔入見

至元七年拜中書左丞八年授國子𥙊酒講授國學