Page:Sibu Congkan Xubian447-朱德潤-存復齋文集-2-1.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


事公祠于南孰敢不欽或謂海邦祀其奚歆盖公精

誠布扵異俗皎如日星何幽不燭夷風感化列扵編

氓奔赱慕義来瞻公庭林風山月神思洋洋簠簋在

筵我歌孔揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)

  劉大本拙菴記

盈天地之間者萬物也知周乎萬物者人也其林林

揔揔日趨事赴功以樂其生者人事也中世以降民

囂滛變詐百出故賢人君子或晦迹巖穴忘情軒

或問如不知或犯而不較往往以髙節邁世而立

言扵不朽者有矣若古之辛甲鬻子下逮長盧王狄

其言則本清虚自守𢌿弱自持至老聃氏刖謂大巧