Page:Sibu Congkan Xubian453-彭孫貽-茗齋集-34-01.djvu/5

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  卷五

   詩四百有四首順治己丑至丁酉 稿本

  卷六

   詩六百一十九首順治丁酉至己亥 稿本

  卷七

   詩四百有一首順治庚子至康熈癸夘 抄本

  卷八

   詩呉山寓草一百五十三首附詩餘九首康熈甲辰 稿本

  卷九

  詩樂府一百五十六首康熈甲辰 稿本