Page:Sibu Congkan Xubian453-彭孫貽-茗齋集-34-01.djvu/7

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
本页已校对


 卷十五

  詩南行集四百七十九首附詩餘四首康熈戊申 稿本

 卷十六

  詩五百六十三首康熈己酉庚戌 稿本

 卷十七

  詩八百四十九首康熈辛亥至癸丑 稿本

 卷十八

  詩餘二百有八首 稿本

 卷十九

  百花詩三百七十九首 刊本