Page:Sibu Congkan1568-吳寬-匏翁家藏集-12-12.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳至導覽 跳至搜尋
此页尚未校对


習 朝廷有纂脩事遣官下吳中郡守輒請公預焉及公年益

高凡行鄕飲禮輒居賓僎之位起居拜揖不失禮度其與人處

不好謔浪飲酒雖至醉其貌愈謹與弟士明相友愛見宣聖裔

孫鏞孤貧好學察其器識非終困者以女弟妻之後鏞仕至都

御史有賢名轉工部侍郎而没敎其子必業儒符自御史再擢

至按察使官亦尊矣公不自侈大及符以公事降知南雄公亦

無愠色終日怡然賦詩飲酒如故人無不歎服者娶長洲夏氏

封孺人賢行克配以弘治八年正月二十四日卒享年八十一

子男長即符娶范氏亦出文正公後次節承事郎娶王氏女一

嫁儒士劉潮孫男六原震原復原益原升原泰原鼎女四曾孫

男一女一公前卒二年自爲葬銘及是以卒之年十二月十一

日葬于高景山之原合夏孺人兆二子以予有交親之好復請