Page:Sibu Congkan1962-郭茂倩-樂府詩集-16-09.djvu/12

維基文庫,自由的圖書館
跳至導覽 跳至搜尋
此頁尚未校對


   嫖有女欲與王婚景帝未許後長主還宮

   膠東王數嵗長主抱置膝上問曰兒欲得

   婦否長主指左右長御百餘人皆雲不用

   指其女問曰阿嬌好否咲對曰好若得阿

   嬌作婦當作金屋貯之長主乃苦要帝遂

   成㛰焉漢書曰孝武陳皇后長公主嫖女

   也擅寵驕貴十餘年而無子聞衛子夫得

   幸幾死者數焉元光五年廢居長門宮樂

   府解題曰長門怨者為陳皇后作也後退

   居長門宮愁悶悲SKchar聞司馬相如工文章

   奉黃金百斤令為解愁之辭相如為作長