Page:Sibu Congkan Sanbian068-查繼佐-罪惟錄-60-01.djvu/140

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


其門十二月頒建言格式母冗定諸司官以九年為滿放

故元官蔡子英還塞北

洪武十年丁已春正月高䴡為故王王顓請謚號以弑立

不許二月賑水灾蘓州淅西帝觀天以為天随二十八𪧐右旋

夏四月以鄧愈為征西将軍沐副之討吐蕃破諸部川蔵

其穴追至崑崙而還五月州降為縣者十二併縣六十

㘴户部主事趙乾賑濟稽緩㐲誅逐内臣之干預外事者

令大小政事先啓皇太子處分大臣更𠫵决以聞

秋七月淡巴國入貢八月改立圜丘合祀天地有殿曰大

祀殿别建社稷壇於承天門之右選武臣子弟入國學讀