Author:屈原

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
作者-Q
屈原
公元前340年—公元前278年
羋姓屈氏,名平,字原,中國戰國末期楚國丹陽(今湖北秭歸)人,楚武王熊通之子屈瑕的後代,中國最早和最偉大的詩人之一。 更多傳記.. Wikipedia-logo.png 維基大典之傳 Wikiquote-logo.png 維基語錄上的名言
屈原
PD-icon.svg 该先秦作者的全部原创作品在全世界都属于公有领域,因为该作者逝世已经遠遠超过100年。