Author:李延壽

維基文庫,自由的圖書館
跳转至: 导航搜索
作者-L
李延壽
 唐朝
延壽世居相州,貞觀中累補太子典膳丞崇賢館學士,轉禦史台主簿兼直國史,遷符璽郎卒。字邏齡,唐朝相州(今河南安陽)人,祖籍隴西(今甘肅臨洮),史學家。 更多傳記..


PD-icon.svg 该唐朝作者的全部原创作品在全世界都属于公有领域,因为该作者逝世已经遠遠超过100年。