Page:乾隆西安府志-04.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  蕃逼奉天還攻涇州而是時勢豪之家多引涇水營私

  利民田益困大歴十三年勅毁白渠支流碾磑以漑民

  田杜佑曰秦漢時鄭渠漑田四萬頃白渠漑田四千五

  百頃唐永𡽪中兩渠灌浸不過萬頃大歴初減至六千

  頃畆朘一斛歲少四五百萬斛復兩渠之饒誘農夫趣

  耕屯田蓄力河隴可復也豈徒自守而巳哉劉禹錫曰

  涇水東行注白渠釃而爲三以沃關中按水部式决洩

  有時畎澮有度少尹一人行視之白渠之利不廢關中

  可無磽𥕂憂也宋史淳化二年涇陽民杜思淵請修石

  翣堰水乾德至大觀間屢加修復惟大觀中漑田三萬

  五千餘頃差與秦等元大統八年復䟽導之至大初御