Page:乾隆西安府志-18.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


子因差徭下獄天雨四日不食氣息奄奄時廟有大戸收

糧者黃冠因取其米爲粥以食藴竒曰此官米何可竊也

竟不食同舍生因出其食食之藴竒乃食劉孝亷必逵義

之白衛官出其子於獄嘗之市途有遺網巾二其子拾之

藴竒曰彼之失猶我之失也追而還之父早喪養母盡孝

母殁毁幾滅性生平苦節篤行一步不苟殁之日貧無以

爲𦵏聞義而賻者數百人

許汝淸賈志咸陽人父疾籲天願代父愈汝淸竟嘔血死

王應臻賈志鄠縣人家貧貿布養親歲荒養不繼澘然剪

髪造其鄰易粟食親臻與妻啖糠里人感其孝周之得脫

於厄又仇同張彦山俱富平人賣菜養親常以餅魚悅親