Page:乾隆西安府志-18.djvu/99

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


意而辦葢終其身孺慕不攺云

馬誠賈志長安人官指揮僉事少孤事母無違母殁蔬食

飮水泣血枕塊者三年及𦵏廬墓又三年馮恭定贈以孝

弟說

樊天叙馮㳟定樊貢士傳字敦夫西安人萬歴戊寅貢生

母病篤忽思爐餅苦厨無具者求諸里舍及歸母逝矣遂

悲悼終身不食爐餅廬墓數載人多不知年方強仕内子

見背終身不娶讀書蕭寺昕夕必整衣冠一言一動自少

至老無不斤斤繩尺

朱藴奇馮㳟定朱貧士傳字子節西安右衛人家貧甚僦

屋而居妻子織網巾爲生讀書古東嶽廟並日而食㑹其