Page:乾隆西安府志-18.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


上信凡建白多報可朝事有不可必曰王公何不言也則

又曰公疏且至矣未幾恕疏果至有謡云兩京三十部獨

有一王恕懸笥𤨏探恕歴仕四十五年上三千餘疏皆忠

直凱切其惠愛如鄭子産直諌如汲長孺憂世之志如范

希文濟世之才如司馬君實年九十矣猶考論古今不忘

憂國先進遺風端毅公年八十餘葺廬先隴之次捜閱典

籍編歴代名臣諫議一百二十卷又作石渠意見四卷拾

遺二卷務剗俗學而求合聖賢之旨搆玩易軒討究易理

作石渠意見一卷視衛武公之九十不忘交儆不殊也關

學編子承裕字天宇兒時恒端坐不妄言笑十四五時從

師蕭學蕭令侍立三日無所授歸歸以語父父曰善哉眞