Page:乾隆西安府志-26.djvu/23

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 按事在建元六年

封禪書亳人謬忌奏祠太一方曰天神貴者太一太一佐

曰五帝古者天子以春秋祭太一東南郊用太牢於是令

太祝立祠長安東南郊

 按事在元光二年

主父偃傳偃說上曰茂陵初立天下豪傑并兼之家亂衆

之民皆可徙茂陵內實京師外銷姦猾此所謂不誅而害

除上從其計

 按事在元朔二年

武帝紀減隴西北地上郡戍卒半發謫吏穿昆明池注臣

瓉曰西南夷傳越雋昆明國有滇池方三百里漢欲伐之