Page:乾隆西安府志-28.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


白上曰鉷必預謀會陳希烈極言鉷大逆當誅勅希烈與

國忠鞫之於是任海川韋會等事皆發獄具鉷賜自盡銲

杖死于朝堂

 按事在天寶十一載

通鑑楊國忠虢國夫人居第相鄰晝夜徃來無復期度或

並轡走馬入朝不施障幕道路掩目三夫人將從幸華淸

宮會于國忠第車馬僕從充溢數坊錦繡珠玉鮮華奪目

國忠謂客曰吾本寒家一旦緣椒房至此未知稅駕之所

然終不能致令名不若且極樂耳上在華淸欲夜出遊龍

武大將軍陳元禮諫曰宫外卽曠野安可不備不虞上爲

引還