Page:乾隆西安府志-28.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 按事在天寶十二載

天文志六月乙丑朔日有食之幾旣在東井十九度

 按事在天寶十三載

天文志二月熒惑太白門于井鬼間

冊府元龜八月己亥中書省五色雲見壬寅京兆府嘉禾

生十月癸酉華淸宫有石産玉芝

 按巳上事並在天寶十四載

通鑑祿山反六月哥舒翰敗䧟潼關麾下來吿急及暮平

安火不至召宰相謀之楊國忠首唱幸蜀之䇿甲午上御

勤政樓下制云欲親征聞者皆莫之信以崔光遠爲京兆

尹充西京留守旣夕命龍武大將軍陳元禮整比六軍乙