Page:乾隆西安府志-33.djvu/4

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 隱太子廟在永和坊

 節愍太子廟在待賢坊

 章懷太子廟在常安坊

 莊穆公主廟在嘉會坊

 武成王廟在太平坊

 石門山神廟在縣西十三里

 石炭堰神廟在縣西南四十里貞元年置

 河伯廟在縣北二十六里

 雍侯廟在府城北街按太廟已下諸祠廟並見長安志

 元君廟通志在縣北三十里馮黨里創自唐代

本朝康熙六十年